Informatie

Kosten

Een sessie lichaamsgerichte therapie of massagetherapie kosten tussen de € 75,- en 85,- (afhankelijk van het inkomen)

Vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij de landelijk erkende therapeutenvereniging SBLP en bij de koepel organisatie RBCZ. Daardoor worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed door verschillende zorgverzekeraars. De behandelingen worden gedekt door de aanvullende pakketten, onder de rubriek: alternatieve geneeswijzen. Coaching en massage sessies worden niet vergoed. Klik hier voor het volledig en actueel overzicht.

Klachten procedure

Als u niet tevreden bent over de begeleiding die u is aangeboden, bespreek deze problemen dan eerst zelf met uw zorgverlener. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door ongelukkige communicatie en-of bejegening. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Klachtrecht is geregeld via de Wkkgz; Wet kwaliteit klachten geschillen zorg. Via de volgende link vindt u de stappen die u kunt nemen indien er sprake is van een klacht.

Registraties

SBLP – Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgerichte Psychotherapie
RBCZ/TCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
CAM-COOP – Geschilleninstantie

Kamer van koophandel 34346029

Via de volgende link vindt u informatie over bescherming van uw privacy.