Coaching

Coaching op persoonlijke thema’s en vragen

Het verschil tussen therapie en coaching:

Bij therapie ligt de aandacht meer bij -onopgeloste- ervaringen van het verleden die nog hun impact hebben op het actuele leven. Hierbij gaan we op zoek naar lichamelijke en emotionele blokkades die in de weg staan om in vrijheid te leven.

Bij coaching ligt de nadruk op de heden en de toekomst. Hierbij kan het gaan om begeleiding bij veranderingsprocessen, zingevingvragen of bij klachten als: burn-out, weinig energie, stress en slecht slapen.

Het doel van coaching is dat je:

 • de touwtjes van je leven in handen neemt, m.a. w. de verantwoording neemt voor je eigen leven
 • de mogelijkheid creëert om je leven te leiden vanuit je hartwens en essentie
 • meer rust, plezier en harmonie in je leven ervaart

Bij coaching leer je o.a.:

 • je kwaliteiten eigen maken en benutten, zodat je je vermogens vergroot
 • storende gedachtepatronen te veranderen in krachtige opbouwende gedachten
 • gewenste keuzes te maken vanuit vrijheid en daar gevolg aan te geven
 • je sociale vaardigheden verbeteren, assertiever te worden, om beter om te gaan met collega’s en/of mensen in je privé-leven
 • je energiehuishouding te verbeteren door balans tussen ontspanning en inspanning te vinden

Tijdens de sessies wordt o.a. aandacht besteedt aan de volgende vragen:

 • Wat zijn je dromen/ wensen die je wil realiseren?
 • Wat inspireert je in het leven?
 • Waartoe voel je je geroepen?
 • Wat zijn je talenten en kwaliteiten?

Vervolgens:

Hoe ga je je dromen concreet realiseren? Wat zijn de stappen die je wil maken om ze waar te maken? Hoe ga je om met tegenslagen?

Drie dimensies

Er wordt bij coaching aandacht gegeven aan de drie dimensies van het mens-zijn: lichamelijk/energetisch, emotioneel en het cognitieve. Dat gebeurt dmv:

 • gesprekken waarbij verschillende coachingmethoden aan bod komen.
 • energetische- en/of ontspanningsoefeningen
 • rollenspel