Lichaamsgerichte therapie

Wat houdt lichaamsgerichte therapie in?

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarin alle dimensies van het mens-zijn benadert worden: het lichamelijke, het psychische en het mentale aspect. De sessies worden (individueel) gegeven in mijn praktijk aan huis in Amsterdam-Zuidoost.

De eerste afspraak is een intake-gesprek waarbij we samen kijken naar de reden van je komst en wat ik voor je kan betekenen.

Door de jaren heen heb ik verschillende therapie- en bewustwordingsmethoden geleerd. Dat geeft me een breed scala aan mogelijkheden om bij ieder mens de methode te gebruiken die bij hem/haar het beste past.

De methoden bestaan uit:

Inzichtgevende gesprekken – zijn bedoeld om helderheid te krijgen in je gedrags- en denkpatronen, je te helpen om ‘dingen op een rijtje te zetten’ en om handvatten te krijgen om beter met je situatie om te gaan.

Lichaamsgerichte methoden – bestaan uit Energetic Integration, Qi-gong, aanraking en Somatic Expieriencing-methoden uit het traumahealingwork van Peter Levin

“In lichaamsgerichte therapie gebruiken we ons lichaam als een wijze bron van informatie”

In de sessie word je uitgenodigd stil te staan bij de signalen van je lichaam en wat ze voor jou te betekenen hebben.

Hiervoor gebruik ik ademhalingsoefeningen, bewegingsoefeningen of soms de uitnodiging om simpelweg te voelen wat zich op dat moment aandient.

Ook aanraking is een middel om te voelen. Je wordt hier in uitgenodigd om plekken die vastzitten weer zacht en vrij te maken. Aanraking kan ook steun, warmte en energie bieden daar waar het gewenst is.

Langs deze weg kunnen oude emoties, herinneringen en weerstanden naar boven komen.

Ze zijn bij mij erg welkom en worden in mijn werk gezien en gebruikt als bondgenoten in het herstelproces.

Dit kan een bevrijdend en boeiend proces zijn; een proces dat volgens mij onmisbaar is voor een waardevol leven. Hierin zijn een sterke en gezonde wil om je leven ten goede te veranderen, integriteit, eerlijkheid en acceptatie van je schaduwkanten, onmisbare ingrediënten.

Deze manier van werken is ervaringsgericht. Als je aan den lijve hebt ervaren waar het over gaat, beklijven de ervaringen en gaat de hieruit geleerde informatie ook niet verloren.

De ervaring leert dat na een behandeling met lichaamsgerichte therapie mensen

  • meer energie hebben,
  • meer vrijheid ervaren om zich te uiten,
  • lichamelijk soepeler zijn,
  • letterlijk en figuurlijk steviger op hun benen staan,
  • meer vreugde, levenslust en kracht ervaren.

Daarnaast gebruik ik methoden uit:

  • The work van Byron Katie
  • Trauma Healing through Somatic Experiencing – volgens de methode van Peter Levine
  • Innerlijke kind werk
  • Verschillende visualisaties methoden
  • Meditatie

In mijn werk word ik al jaren geïnspireerd door de spirituele levenswijze Advaita Vedanta, afkomstig uit India.

De achtergrond van Energetic Integration

In Lichaamgerichte Therapie wordt de methode Energetic Integration veel gebruikt.

Energetic integration wordt ook Neo-Reichiaanse therapie genoemd. De grondlegger van Neo-Reichiaanse therapie is de arts en psychoanalyticus Wilhelm Reich, een leerling van Freud, die na jaren onderzoek tot revolutionaire inzichten kwam in de verhouding en de samenhang tussen lichamelijke spanningen en pijnen en vastzittende emotionele patronen. Energetic Integration is gericht om het opheffen van geestelijke en lichamelijke blokkades en het vrijmaken van de ademhaling en de energiedoorstroming.

Het is inmiddels bekend dat lang opgeslagen verdriet, druk of pijn op de borst kan veroorzaken. Depressie bijvoorbeeld kan op onverwerkt verdriet duiden en als gevolg daarvan een tekort aan energie en levenslust. Andere voorbeelden zijn een onverwerkte angst of een permanent gevoel van onveiligheid, hetgeen respectievelijk chronische spierverkramping en ademproblemen kan veroorzaken.

Alexander Löwen, psychotherapeut en schrijver heeft de methodes van Wilhelm Reich verder ontwikkeld en samengebracht in bio-energetica en karakteranalyse.

De chronische spierverkrampingen ondersteunen egodefensies en beschermen de persoon tegen diens onderdrukte emoties. Op onderstaand diagram schetst hij op een duidelijk manier de verschillende defensies van het menselijk systeem.

diagram-lagen

Het volgende diagram geeft het ideaalbeeld van een mens die met zichzelf in harmonie leeft. Hij is in staat om adequaat te reageren op impulsen van buitenaf. Als alle lagen van egodefensies, emoties en weerstanden grondig worden onderzocht, gezien en begrepen komt hij terug bij zijn ware natuur. Ervaringen die daarbij horen zijn een gevoel van thuis komen bij jezelf, innerlijke rust, onvoorwaardelijke liefde en het gevoel van een zijn met alles wat er is.

diagram-lagen-bewust